Powered by Smartsupp

Směrnice ochrany osobních údajů: zásady ochrany osobních údajů a používání cookies

Účelem této Směrnice ochrany osobních údajů (dále jen „Směrnice”) je opětovně vyjádřit námi dodržované standardy ochrany osobních údajů, a to s ohledem na novou právní úpravu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, veřejnosti známé spíše pod zkratkou GDPR, a s ním související právní dokumenty.

Čtení této Směrnice vám pomůže pochopit například to, jaké údaje o vás naše obchodní společnost Canna b2b, s.r.o., sídlem Žižkova 708, Příbram II, 261 01, Česká republika, IČ: 02023024, DIČ: CZ02023024, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 214621 (dále jen „Správce”), shromažďuje, jak je používá, s kým je může sdílet nebo jak můžete vůči Správci uplatnit práva k ochraně údajů.

Chceme, abyste byli přesvědčeni, že vaše údaje jsou u nás v bezpečí a abyste pochopili, jakým způsobem je používáme k tomu, abychom vám mohli nabídnout lepší uživatelský a nákupní zážitek.

 

1. Registrace uživatele

V případě, že se registrujete, sdílíte se Správcem jako osobní údaj svůj e-mail, a dále se Správcem sdílíte uživatelské jméno a heslo, které jste si zvolili. Váš e-mail je jako váš osobní údaj zpracováván pouze v naší interní databázi, a to za účelem správy vašeho uživatelského účtu. Tuto správu provádí také externí subjekt - správce našich webových stránek. Dochází tedy k předání údajů tomuto externímu subjektu. Nemusíte se však ničeho obávat. Zajistili jsme, že tento externí subjekt bude ve vztahu k vašim osobním údajům zachovávat všechny zákonné standardy a nemůže tak dojít k jejich zneužití.

V případě, kdy se registrujete do našeho systému pouze za účelem využívání našich služeb, nepotřebujeme ke zpracování vašich osobních údajů váš výslovný souhlas. Toto zpracování vašeho e-mailu je nezbytnou součástí správy vašeho profilu. Pokud se v budoucnu rozhodnete naše služby již nevyužívat a profil na našich stránkách smažete, tyto údaje jsme povinni ze všech našich databází vymazat.

 

2. Newsletter

V případě, že si u nás objednáte zasílání newsletteru, sdílíte s námi jako osobní údaj svůj email. Váš e-mail je jako váš osobní údaj dále zpracováván za účelem zasílání našich obchodních sdělení. Tato obchodní sdělení budou vždy souviset s obsahem našeho eshopu www.canaturawholesale.com. Může se jednat o akční nabídky s námi spolupracujících seedbank, konopných veletrhů či o obchodní sdělení námi provozovaného portálu www.cannapedia.cz či o jiná související obchodní sdělení. Váš e-mail může být využit pro zaslání nabídky námi pořádané marketingové soutěže nebo námi pořádaného dotazníkového šetření. Nikdy se však nebude jednat o sdělení, která by nesouvisela s obsahem našich webových stránek.

Informujeme vás o tom, že administrace newsletteru je provozována prostřednictvím externí marketingové aplikace. Dochází tedy k předání vašeho e-mailu tomuto externímu subjektu. O svoje osobní údaje se ale nemusíte obávat. Jak již bylo uvedeno výše, zajistili jsme, že tento náš smluvní partner bude při nakládání s vaším e-mailem dodržovat veškeré zákonem požadované standardy a nemůže tak dojít k jeho zneužití.

Váš e-mail zpracováváme na základě Vašeho jednoznačného souhlasu se zasíláním takových sdělení. V případě, že si v budoucnu budete přát tento souhlas odvolat, každý e-mail obsahující takové sdělení ve svém záhlaví obsahuje odkaz na odvolání souhlasu. Souhlas je také kdykoliv možné odvolat zasláním e-mailu na adresu contact@canaturawholesale.com. Pokud souhlas odvoláte, vymažeme vás ze všech našich databází a přestaneme vám zasílat jakákoliv obchodní sdělení. V případě, že si to v budoucnu rozmyslíte, jednoduše si můžete newsletter na našich stránkách opět objednat.

 

3. Zrušen. 

 

4. Soubory cookies a podobné technologie

Když procházíte naše webové stránky, využíváme technologie sloužící k tomu, abychom vám co nejvíce zjednodušili jejich procházení. Jedná se zejména o tzv. cookies – krátké textové soubory, které server umísťuje do vašeho počítače při načtení webové stránky. Technicky jde o sérii kódů, podle kterých prohlížeč shromažďuje a následně odesílá informace o vašem chování zpět na náš server. Cookies nejsou přímo vázány na vaše jméno ani e-mailovou adresu, často ale obsahují vaše přihlašovací údaje do systému. Podrobný popis všech sbíraných cookies naleznete zde.

Na našich stránkách využíváme v první řadě cookies pouze za účelem provedení přenosu sdělení, případně tam, kde je to nezbytné k tomu, abychom mohli zajistit služby, které si vy jako uživatel našich webových stránek nebo zákazník našeho e-shopu výslovně vyžádáte. V takovém případě příslušná legislativa váš souhlas s používáním cookies nevyžaduje. Tyto cookies jsme označili jako „Nutné“.

Pro všechny ostatní typy cookies potřebujeme Váš souhlas. Souhlas se shromažďováním jednotlivých typů cookies lze vzít kdykoliv zpět, a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. Webové stránky lze samozřejmě používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování na našem webu.

V první řadě se jedná o cookies, které umožňují, aby si naše webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte. Tyto cookies jsme označili jako „Preferenční“.

Dále shromažďujeme cookies, které jsou využívány za účelem měření statistik webu a za účelem identifikace v rámci reklamní sítě a opětovného cílení reklamy. Tyto cookies jsme označili jako „Statistické“.

Dále shromažďujeme cookies pro účely cílení reklamy. Záměrem je zobrazovat přednostně reklamu, která je relevantní a zajímavá pro jednotlivého uživatele a tímto hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran. Tyto cookies jsme označili jako „Marketingové“.

Poslední kategorií jsou tzv. Neklasifikované cookies. Jedná se o cookies, které máme v procesu klasifikování společně s poskytovateli jednotlivých cookies. Po klasifikaci budou zařazeny do jedné z výše uvedených skupin.

Při zpracování cookies dodržujeme obecné zásady vyplývající z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES) Jedná se především o zásady obsažené v článku 25 a článku 5 (právo odvolat souhlas).

Informace o tom, jak naše webové stránky používáte, můžeme sdílet se svými partnery pro inzerci a analýzy. Partneři tyto údaje mohou zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali v důsledku toho, že používáte jejich služby (za předpokladu, že nám to odsouhlasíte prostřednictvím nastavení cookies).

 

5. Objednávka v e-shopu

V případě, že nakoupíte v našem e-shopu Canatura Velkoobchod, zpracováváme následující vámi zadané údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefon, vaše fakturační údaje (včetně případného IČ a DIČ) a vaše korespondenční údaje, pokud nejsou totožné s fakturačními. Vaše osobní údaje dále zpracováváme v naší interní databází za účelem plnění našich smluvních povinností – zejména zaslání vámi objednaného zboží.

V souvislosti s vaším nákupem v našem e-shopu dochází k několika případům předání vašich osobních údajů jinému subjektu:

  1. Správu našich webových stránek zajišťuje externí firma. Ta má v rámci administrace našich webových stránek přístup i k tomuto obsahu.
  2. Vaše osobní údaje jsou předávány za účelem plnění našich zákonných povinností externí účetní firmě.
  3. Předání vašich osobních údajů dopravci (alternativou je možnost vyzvednutí objednávky přímo v místě sídla Správce).
  4. Předání vašich osobních údajů vámi vybranému poskytovateli platebních služeb (alternativou je možnost platby v hotovosti při vyzvednutí přímo v místě sídla Správce či platba na dobírku při doručení do jiného místa).
  5. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas (k tomuto více viz bod 2 této Směrnice Newsletter). Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Nemusíte se však ničeho obávat. Zajistili jsme, že všechny tyto externí subjekty budou ve vztahu k vašim osobním údajům zachovávat všechny zákonné standardy a nemůže tak dojít ke zneužití vašich osobních údajů.

V případě, že jste na našem e-shopu provedli objednávku, můžeme vám následně zasílat další nabídku našeho zboží nebo služeb i bez vašeho výslovného souhlasu. V případě, že o tuto nabídku nebudete mít zájem, každý e-mail obsahující takové sdělení bude ve svém záhlaví obsahovat odkaz na zrušení odběru naší nabídky.

 

6. Jak chráníme osobní údaje

Při shromažďování a ukládání vašich osobních údajů prosazujeme fyzické, elektronické a procesní zabezpečení. Abychom uchovali vaše osobní údaje v bezpečí:

  1. Používáme počítačová zabezpečení, jako je heslování souborů a firewall.
  2. Prosazujeme fyzické kontroly přístupu do našich budov a k souborům.
  3. Přístup k vašim osobním údajům udělujeme pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují, aby mohli vykonávat své pracovní povinnosti.
  4. Během přenosu vašich dat při nákupu na našem e-shopu Canatura Velkoobchod chráníme bezpečnost Vašich informací kódováním pomocí vrstvy zabezpečených soketů („Secure Sockets Layer“ - SSL).
  5. Pro případy, kdy dochází k předání vašich osobních údajů jinému zpracovateli (např. správci našich webových stránek), jsme zajistili, aby každý další zpracovatel zachovával ve vztahu k vašim osobním údajům dodržoval všechny zákonné standardy a nemohlo tak dojít ke zneužití vašich osobních údajů.

 

7. Jak dlouho používáme osobní údaje

Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou. Vždy je třeba přihlédnout k účelu, za nímž byly tyto údaje shromážděny. V případě, že již právní důvod pro jejich uchování pominul, vaše osobní údaje jsme povinni ze všech našich databází vymazat. Takovým případem bude zejména odvolání vašeho souhlasu se zpracováváním vašich osobních údajů.

Prosím, vezměte na vědomí, že někdy může vymazání vašich osobních údajů z některé z našich databází bránit plnění zákonných povinností - např. evidence fakturačních údajů zákazníků e-shopu.

 

8. Další práva o ochraně osobních údajů

V případě, že budete mít zájem se dozvědět více o vašich právech na ochranu osobních údajů, doporučujeme vám navštívit za tímto účelem zřízené webové stránky https://www.gdpr.cz, případně se obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

9. Jak nás kontaktovat

V souladu s platnou legislativou máte právo nahlížet na Vaše osobní údaje. V případě, že máte zájem o přístup k Vašim osobním údajům nebo máte další dotazy či připomínky k tomu, jak shromažďujeme, ukládáme a používáme vaše osobní údaje, kontaktujte nás prosím na e-mailu: contact@canaturawholesale.com  nebo nám napište na adresu sídla naší obchodní společnosti.

 

1.1. 2022

Canna b2b, s.r.o